De medezeggenschapsraad 

Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij praten en denken mee met de directeur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. Bijvoorbeeld over lesmethodes, ouderbijdragen, ouderwijskundig beleid, de personeelsformatie en het schoolplan. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Hoe werkt de medezeggenschap?
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. Daarnaast heeft de MR ook het recht om het bestuur ongevraagd advies te geven. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht.

Instemmingsrecht en adviesrecht:
Voor sommige zaken geldt dat de MR moet instemmen met de het besluit. Bijvoorbeeld met het schoolplan of de ouderbijdrage. Zonder instemming van de MR kan er geen besluit genomen worden. Voor andere zaken moet er advies gevraagd worden aan de MR. Vaak gaat het dan om plannen die het bestuur heeft, zoals bijvoorbeeld een formatieplan. Het bestuur hoeft het advies niet over te nemen, maar moet wel inhoudelijk reageren op het advies.

Samenstelling van de MR:
De Mr bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Deze zijn gelijk verdeeld. Voor de oudergeleding zitten Michel Appelman en Marianne Krommenhoek in de MR. Namens de personeelsgeleding zitten juf Aldith en juf Baukje in de MR.

Wilt u iets aankaarten bij de MR?
Heeft u vragen voor de MR, of wilt u iets aankaarten? U kunt dan contact opnemen met de via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderschema MR:
De MR-vergaderdata vergadert op de volgende data:
21-09-2020
26-10-2020
18-01-2021
01-03-2021
19-04-2021
17-05-2021