Inmiddels is duidelijk geworden dat de onderhandelingen met minister Slob niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Er is daarom door de vakbonden en werkgevers opgeroepen tot een landelijke staking op dinsdag 12 december. Ook binnen de Gideonschool is de stakingsbereidheid groot. Wij hebben daarom besloten om gehoor te geven aan deze oproep. De school blijft deze dag dus gesloten. Via deze brief kunt u een nadere uitleg teruglezen van ons bestuur.