De Nieuwsbrief van februari is uit. Hierin nieuws over de studiedag, de rapporten, de spreekavonden en de Cito-toetsen. U kunt de nieuwsbrief hier teruglezen. Deze nieuwsbrief wordt via de mail en de Parro-app verstuurd. Mocht u de nieuwsbrief als ouder nog niet ontvangen, vult u dan een bericht in bij het contact-formulier op deze website.